Hopp til innholdet

SPRÅKVANSKER

Målgruppe
Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være åpent og tilgjengelig for alle, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk i arbeidshverdagen.

Hva lærer du/Formål
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere:

– Ha en grunnleggende forståelse for ervervede språkvansker, og kunne gjøre observasjoner på dette grunnlaget

– Ha kjennskap til ulike språkvansker som kan oppstå etter hodeskade/hjerneskade

– Kjenne til ulike tiltak til bruk ved språkvansker, for på den måten kunne bistå pasientene med språkrehabiliteringen i det daglige, gjerne i samarbeid med pårørende

Kursprøve
Praktisk informasjon for ansatte i Helse Nord:

Du får tilgang ved å gå inn på «Kursprøve» i rullegardin-menyen under. Du klikker deretter på «Til kursprøve». Da blir du sendt videre til Campus og blir bedte om å logge deg inn. Prøven gjennomføres i Campus, og bestått prøve blir automatisk registrert i Kompetansemodulen.

Hva skjer etter kurset
Dette kurset er en del av Kompetansetrappa – Kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Nettkurset er første trinn i trappa, og følges av trinn med digital eller praktisk undervisning og kan også videreutvikles til erfaringssamlinger eller nettverk.

Hvem har laget kurset
Bodil Berg Hansen, logoped, Nordlandssykehuset Bodø

Britt Tove Bakken, logoped, Nordlandssykehuset Bodø

Ansvarlig for kurset
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF er ansvarlig for dette kurset. Teknisk utforming er gjort av seksjon Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontakt
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering: Kompetansetrappa@unn.no

Kurset ble publisert 2022 og skal revideres 2025.

Chapey, R & Hallowell, B (2008). Introduction to Language Intervention Strategies in Adult Aphasia. Delivering intervention Service to Adults with Neurogenic Communication Disorder (5 th. Ed) (s. 3-20, 203-228) New York: Lippincott Williams & Wilkins.

FHI (2016) Forskningsomtale https://www.fhi.no/publ/2016/spraktrening-etter-slag-bedrer-trolig-evnen-til-a-kommunisere/

Helsedirektoratet (2017)  Nasjonal faglig retningslinje hjerneslag. Kap 4.5 Syn, hørsel og kommunikasjon.  https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag/rehabilitering-etter-hjerneslag

Lind et al (2010). Afasi-et praksisrettet perspektiv. Novus forlag Oslo.

Martin N., Thompson, C.K. & Worral, L. (2008) Aphasia rehabilitation. The impairment and its consequences. San Diego: Plural publishing.

Reinvang, I (1994). Afasi. Språkforstyrrelse etter hjerneskade. Oslo: Pensumtjeneste, Universitetet i Oslo.

Qvenild, E., Haukeland J., Haaland- Johanseln L., Knoph M.I.K, & Lind M. (2010). « Afasi og afasirehabilitering» I. M. Lind, L. Haaland-Johansen, M. I. K. Knoph & E. Qvenild (Red.) Afasi – et praksisrettet perspektiv (s. 23 – 37). Oslo: Novus forlag.