Hopp til innholdet

Generelle råd til kommunikasjon

1 ) Unngå bakgrunnsstøy (TV, radio, støy utenfra eller andre i nærheten som snakker).

2) Snakk direkte til pasienten, og ha blikkontakt.

3) Snakk i rolig tempo.

4) Ta pauser og gi tid til å svare.

5) Gjenta hvis nødvendig

.

6) Snakk om én ting om gangen.

7) Begrens antall deltakere i samtalen.

8) Bruk ting rundt til å støtte det du har å si. En samtale i kontekst er ofte mye lettere å forstå for en person med språkvansker, enn utenfor kontekst.

9) Bruk gjerne kroppsspråk (ansiktsmimikk og gester; peke opp/ned med tommelen (JA/NEI), angi tall/tidspunkt ved å vise antall fingre.

10) Bruk skrift om mulig, og ved behov.

11) Ikke korriger om du har forstått budskapet, men bekreft med å formulere det du mener å ha oppfattet at den afasirammede har formidlet f. eks; «du ønsker smertestillende»?