Hopp til innholdet

Informasjon til pårørende

I akuttfasen/oppholdet på sykehuset er det svært viktig med god informasjon/kunnskap om afasi til de pårørende. Det er logopeden som skal sikre at denne informasjonen gis.
Godt samarbeid mellom logoped som utreder eller behandler, og sykepleiere gir familie og pårørende mulighet til å få god informasjon.
Det er også viktig at pleiere videreformidler til logoped når pårørende har flere spørsmål og søker mer informasjon.
Pårørende kan via logopeden få skriftlig informasjon som kan leses i rolige stunder. Det er mye å ta inn over seg for de pårørende de første dagene, det vil derfor være viktig med skriftlig informasjon.