Hopp til innholdet

Kommunikasjon med pårørende

Pårørende og andre omsorgspersoner bør få informasjon og opplæring av logopeden i teknikker som kan hjelpe den afasirammede til å delta i kommunikasjon på best mulig måte. Pårørende kan hjelpe til med praktiske ting som kan brukes i kommunikasjon med pasienten. Dette kan være en bildebok/et familiealbum som samtalestøtte og kilde til samtale, IPad med spilleliste over musikk pasienten liker (på norsk). Dette gir god språkstimulans.

Pårørendes rolle er altså viktig. Helsepersonell bør være særlig oppmerksom på å ivareta pårørende i denne prosessen: 

  1. Pårørende kan ikke være omsorgspersoner på heltid
  2. Det bør gjennomføres en samtale om hvordan de kan skaffe seg avlastning i form av offentlige ordninger og/eller familiemedlemmer/venner
  3. Det kan for mange venner og nærstående være vanskelig å komme på besøk i begynnelsen. Det er derfor viktig at pårørende får støtte til å be om hjelp fra andre allerede i starten etter hjemkomsten (dersom pasienten skrives ut til hjemmet).