Hopp til innholdet

Kommunikasjon med pasienten

Etter hjerneslag vil den afasirammede ha mange spørsmål, og ha behov for informasjon. Det er derfor viktig at denne informasjonen skjer på en hensiktsmessig måte.

Personalet på avdelingen hvor pasienten kommer til etter hjerneslaget har en stor oppgave med å kommunisere med pasienten. Lege, sykepleiere og annet personell på avdelingen er vanligvis de første som møter pasienten etter hjerneslaget. Personalet er også viktige støttespillere ved å observere pasientens språk og hjelpe pasienten med afasi til best mulig å forstå det som har skjedd, og det som skjer.

Det vil derfor være viktig for personalet å få viten om afasi, og hvordan de best mulig kan kommunisere med pasienten. Slik kan de være med på å skape trygghet i kontakten med pasienten. Da vil også språkrehabilitering skje fra første time.

Dette vil gjøre at pasienten blir bedre rustet til å mestre dagene etter hjerneslaget.

Personalet på sykehuset vil også få veiledning av logoped i forhold til hvordan kommunisere med den afasirammede. Når pasienten er utredet av logoped vil det være lettere for personalet å kommunisere med pasienten fordi styrker, og svakheter i pasientens språkskade er avdekket.

På neste side følger generelle råd som passer til kommunikasjon i samtale med alle afasirammede.