Hopp til innholdet

Kommunikasjonshjelpemidler

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag sier:
Pasienter med store kommunikasjonsvansker bør få opplæring i individuelt tilpassede kommunikasjonsstrategier, og det bør vurderes om de kan ha nytte av kommunikasjonshjelpemidler.

Opplæringsloven kap 4A-13 sier:
Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.

Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter reglane i § 4A-2. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

ASK står for Alternativ kommunikasjon som erstatter manglende funksjonell tale, og Supplerende kommunikasjonsmidler som støtter eksisterende tale. Logoped på sykehuset vil ved behov, på vegne av pasienten, søke etter dette via NAV hjelpemiddelsentral.

Dersom pasienten har behov for hjelpemidler for å kommunisere, vil logoped på sykehuset søke om dette via Hjelpemiddelsentralen/NAV. Noen vil trenge kommunikasjonshjelpemidler resten av livet, mens andre vil ha nytte av det i en avgrenset periode. Dette tilpasses den enkelte.