Hopp til innholdet

Kommunikasjonsmateriell for helsepersonell

Helsepersonellet på sykehus vil ha behov for og nytte av å ha kommunikasjonsmateriell lett tilgjengelig på avdelingen. Dette brukes i kommunikasjon med pasienter som har kommunikasjonsvansker grunnet afasi (og andre taleforstyrrelser). 

Vi anbefaler heftene som er listet opp under:

1) Heftet «Snakk med legen din» (Kagan,Shumway). Det er oversatt til norsk.

2) Heftet «Kommunikasjonsråd for helsepersonell» (Norsk utgave ved Nord Universitet,UIT, Statped).

3) Heftet «Samtaler om helse» (Afasiforbundet i Norge).

4) Brosjyren «Gi tid» (afasi.no).

5) Heftet «Hva er afasi» (Eli Qvenild).

6)Afasibrosjyre på nord-samisk: «AFASI IJA-hupmanhehttehus vuoiŋŋamašvigi geažil» (afasi.no).