Hopp til innholdet

Pårørende

Å være pårørende til en person med afasi er utfordrende. Som pårørende vet man ofte ikke hva man kan forvente av sin nærmeste den første tiden, og denne fasen er vanligvis preget av sjokk og usikkerhet.

Tilværelsen vil bli totalt endret for pårørende. Både den som har fått afasi og den pårørende vil ha et stort behov for informasjon.