Hopp til innholdet

Pårørendes rolle

Pasienten har behov for mye støtte fra de pårørende som positive pådrivere som har tro på den afasirammedes muligheter og styrker.

Pårørende er en viktig del av pasientens sosiale nettverk og representerer det kjente, nære og trygge. 

Pårørende har verdifull kunnskap om den afasirammede og kan bidra med opplysninger (navn på kjæledyr, barnebarn, felles opplevelser, preferanser mat/hygiene osv.). Pårørendes deltakelse kan gjøre kommunikasjonen lettere under oppholdet på sykehuset.

Du kan lese mer om kommunikasjon med pårørende i modul 2 i dette kurset: «Kommunikasjon».