Hopp til innholdet

Forløp og utredning ved afasi

I. Forløp ved afasi

Pasienter som har gjennomgått et hjerneslag, blir henvist til logoped. Disse pasienten har gjerne språklige utfall. Logopedene benytter ulike kartleggingsverktøy, screening og tester for å få et første bilde av pasientens språkskade.

Logopeden utreder deretter språkvansken videre, og starter samtidig språkrehabiliteringen. Dette skjer så raskt som mulig etter hjerneslaget.

II. Utredning av afasi

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag sier:
Alle pasienter med slag i dominant hemisfære bør screenes med tanke på språkvansker, og pasienter med språk- og kommunikasjonsvansker bør henvises til kartlegging av språk- og talefunksjon hos logoped.

Logoped på sykehuset vil i kartleggingen og utredningen finne hvilke språkområder som er skadet hos pasienten, og hvilke språkområder som er intakte.

Språkområdene våre er: tale, språkforståelse, skrift og leseforståelse.

Afasi utredes og diagnostiseres ved hjelp av screening, tester og undersøkelser gjennomført av logoped.

Haukeland Screening-Test (HAST) blir mest brukt i akuttfasen på sykehuset. HAST er et kartleggingsverktøy som raskt kan avdekke språkskade hos pasienten på forskjellige nivå.

.

Mer formell testing skjer ved å bruke Norsk Grunntest for Afasi (NGA). Dette er en test som er mer omfattende enn HAST. Testen brukes sjelden i akuttfasen.

Det finnes også ulike testbatteri som benyttes:

Psycholinguistic Assessment of Language Processing i Aphasia (PALPA) er et nyttig redskap for findiagnostisering av vansker innen språkprosessene.

Pyramide- og palmetesten (PYPAT) brukes for å undersøke om det er problemer med å forstå ords betydning som ligger til grunn for problemene.