Hopp til innholdet

Tilleggsvansker ved afasi

En person med afasi kan få redusert syn og/eller hørsel. Vansker med syn og hørsel påvirker kommunikasjon, lesing og skriving. Det er derfor viktig at personen har høreapparat, og briller tilgjengelig, både på avdelingen, ved språklig kartlegging og under behandling hos logopeden

.

Neglekt er når personen ikke vil vedkjenne seg den affiserte siden. Hun kan se på armen, men ikke kjenne den igjen som sin egen.

Diplopi (dobbeltsyn) er når pasienten vil se alle objekter dobbelt, og mister dermed også deler av evnen til å orientere seg i rom.

Synsfeltutfall er når personen ser bare deler av det som er i synsfeltet, f.eks. det som befinner seg til høyre eller venstre i synsfeltet.

Pasienten kan stoppe midt i en setning ved lesing, og begynne på neste linje før han har lest ferdig setningen. Noe som ikke vil gi teksten mening. Pasienten kan også kanskje bare spise halvparten av maten på tallerkenen, typisk til høyre eller venstre for midtlinjen.

Rom og retningsproblem kan gi personen vansker med å finne fram. Typisk vil være å feilbedømme avstand til gjenstander eller møbler. Noe som gjør at han/hun lettere vil dulte borti objekter.

Du kan lese mer om redusert syn i nettkurset «Synsvansker», i Kompetansetrappa.