Hopp til innholdet

AFASI

«Afasi er mer enn en skade i hjernen; afasi kommer til uttrykk i de dynamiske relasjonene mellom personen med afasi og det sosiale miljøet rundt. «Aphasia never happens to one person alone» (sosial tilnærming -konsekvensbasert, Martin et al., 2008)

Afasi er en ervervet språkvanske etter fullført språkinnlæring som følge av en hjerneskade (Reinvang, 1994).

  1. Ervervet, ikke medfødt, men noe som har oppstått
  2. Ikke sensorisk eller intellektuell skade, men kognitiv

Vi har flere språksentre i hjernen vår. Enkelt forklart sitter disse sentrene hovedsakelig i venstre hjernehalvdel hos høyrehendte mennesker.

.

I språksentrene setter vi sammen ord og ytringer. Fra den minste lyd til setninger.
Alle ordene vi har lært oss gjennom livet lagrer vi i et såkalt leksikon og vi forstår også betydningen av disse ordene.

For de som har har afasi er ordene vanskelige å finne i dette leksikonet. Ordleting er derfor et såkalt kardinaltegn for alle med afasi.